Podstawowe informacje z zakresu zagadnień BHP

Podstawowe informacje z zakresu zagadnień BHP

6 maja 2019 Wyłączono przez admin

Szkolenia BHP są obowiązkowe dla każdego nowego pracownika. Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zorganizowanie szkoleń BHP na miejscu pracy. Szkolenia BHP mogą być okresowe albo wstępne, wszystko zależy od tego dla kogo są one przeprowadzane. Szkolenia BHP obejmują pewien zakres informacji, które przyswajane są na każdych szkoleniach. Czego można dowiedzieć się na szkoleniach BHP oraz jaki jest zakres informacji? Zapoznaj się z naszym artykułem!

Szkolenia BHP Kostrzyn– czym są i dla kogo są one przeprowadzane?

Szkolenia BHP są obowiązkowymi szkoleniami dla pracowników, którzy zatrudniani są legalnie na podstawie umowy o prace czy umowy zlecenia. Takie szkolenia przeprowadzane są dla pracowników nowo zatrudnianych oraz dla pracowników, dla których takie szkolenia są przypomnieniem zagadnień związanych z pierwszą pomocą i zagadnieniami z zakresu BHP.

Szkolenia takie są również obowiązkowe dla uczniów i stażystów, którzy odbywają praktykę studencką lub inne praktyki na terenie zakłady pracy.

Zakres zagadnień – szkolenia BHP

Na szkoleniach BHP przekazywanych jest wiele informacji. Poruszane są tematy z zakresu pierwszej pomocy oraz z zakresu BHP, do których można zaliczyć sposoby poruszania się po zakładzie pracy lub pokazanie drogi i sposobu ewakuacji na terenie zakładu pracy. Podczas szkoleń BHP przeprowadzane są również inne przydatne aspekty:

  • obsługa gaśnicy śniegowej,
  • bandażowanie i opatrywanie ran,
  • resuscytacja ,
  • kursy pierwszej pomocy Poznań,
  • obsługa defibrylatora – na niektórych stanowiskach pracy,
  • działania podczas zakrztuszeń i zachłyśnięć.
przeprowadzanie resuscytacji na manekinach

Czy szkolenia BHP muszą być powtarzane?

Szkolenia BHP powinno wykonywać się co jakiś czas – w zależności od stanowiska pracy. Szkolenia BHP wykonuje się regularnie, są to tak zwane szkolenia okresowe. Najczęściej takie szkolenia powinni przechodzić pracownicy budowlani oraz wszyscy robotnicy, których praca związana jest z wykonywaniem czynności, które zagrażają życiu. Takie czynności to praca na wysokościach, praca z prądem czy praca w towarzystwie maszyn. Najrzadziej natomiast szkolenia BHP odbywają pracownicy biur i urzędów.

Wiedza na temat bezpieczeństwa i higieny pracy jest niezbędna. Dzięki niej pracownicy w obliczu zagrożenia szybciej i trafniej podejmują decyzję, które mogą uratować nawet życie. Dlatego tak ważne i kluczowe jest przeprowadzanie szkoleń dokładnie, z ujęciem jak największej ilości informacji.


Sliding ad. Included in Envo Magazine PRO - Documentation