Uratuj swoje przedsiębiorstwo przed upadłością!

Uratuj swoje przedsiębiorstwo przed upadłością!

29 maja 2019 Wyłącz przez admin


Wiele przedsiębiorstw zmaga się z kłopotami. Niektóre z nich są łatwe do rozwiązania, inne zaś nie. Czasami niezbędna jest interwencja osób z zewnątrz, aby określiły co należy zrobić, aby pomóc naszej firmie. Dowiedz się, jak uchronić swoje przedsiębiorstwo przed upadłością oraz gdzie szukać pomocy. Dowiedz się wszystkiego o restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa – na czym polega to działanie

Restrukturyzacją przedsiębiorstw zajmują się wyspecjalizowane firmy. Usługi restrukturyzacyjne świadczone są dla osób, które zamierzają otworzyć postępowanie restrukturyzacyjne, dla wierzycieli oraz dla wydziałów sadów zajmujących się sprawami restrukturyzacyjnymi oraz upadłościowymi. Restrukturyzacja to działania, które zmierzają do poprawy finansowej danego przedsiębiorstwa.

Działania, które podejmowane są podczas procesu restrukturyzacyjnego

Pierwszym krokiem jest ocena finansowa danego przedsiębiorstwa oraz stworzenie odpowiedniego planu finansowego. Wszystkie te działania maja na celu usprawnić płynność finansową. Firma, która podejmuje się restrukturyzacji danego przedsiębiorstwa musi regularnie informować sąd o sytuacji ekonomicznej danego przedsiębiorstwa. Firma takie reprezentują również przedstawicieli upadłych firm przed sądami na terenie całej Polski.

grupa pracowników przy stole w biurze

Wierzytelności powstałe po ogłoszeniu upadłości

Firmy, które zajmują się restrukturyzacją świadczą również usługo dla wierzycieli. Wyróżnia się dwa rodzaje upadłości: upadłość likwidacyjna lub upadłość z możliwością zawarcia układu. W monecie ogłoszenia upadłości przez dłużnika wierzyciel uzyskuje również taką informacje. Wierzytelności powstałe po ogłoszeniu upadłości wierzyciel pozyskać może na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest zgłoszenie wierzytelności, a drugim wszczęcie postępowania sądowego o zapłatę. Warto w takim momencie skorzystać z usług firmy restrukturyzacyjnej i wybrać odpowiednią metodę, jak pozyskać niezapłaconą wierzytelność.

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa to szeroka dziedzina. Dlatego wybierając firmę, która zajmie się naszą sprawą warto zapoznać się z ofertą. Na rynku jest wiele firm restrukturyzacyjnych, jedną z nich jest http://www.sanacjafirm.pl/ , która posiada długoletnie doświadczenie oraz wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników, którzy swoją prace wykonują konsekwentnie i z zamierzonymi efektami.


Sliding ad. Included in Envo Magazine PRO - Documentation